Pavla BERETOVÁ

„To, že vizuálně barevné oblečení sníží obavy malých pacientů je asi jasné, a v konečném důsledku tedy usnadní i lékařům výkon jejich práce. “