PODPOROVATELÉ

MUDr. Milan Kubek, prezident České lékařské komory

„Nemoc je vážná věc a nemocnice nebývají právě tím nejveselejším místem. Jejich prostředí většinou působí tísnivým dojmem i na dospělé natož pak na děti. Je při tom prokázáno, že psychický stav hraje důležitou roli v úspěšnosti léčby. Veškeré aktivity, jejichž cílem je učinit nemocniční prostředí alespoň trochu veselejším a přátelštějším, považuji za velmi důležité a děkuji každému, kdo se o něco takového snaží. A ještě větší poděkování patří těm, kdo se takto snaží pomáhat dětským pacientům. Nadace „Čokoládové děti“ prostě dělá kus dobré práce. Díky za to.“

MUDr. Milan Kubek je český lékař, promoval na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 1992, pracoval v nemocnici v Praze-Vysočanech jako sekundární lékař na interním oddělení. Od roku 2004 provozuje soukromou interní ambulanci na poliklinice v Praze 9. V letech 1999-2006 byl předsedou Lékařského odborového klubu-Svazu českých lékařů (LOK-SČL) a od roku 2004 do roku 2008 zastával funkci viceprezidenta Evropské federace lékařů zaměstnanců (FEMS). V letech 2009–2015 pracoval po dvě volební období ve funkci viceprezidenta Stálého výboru evropských lékařů (CMPE). Od roku 1996 do roku 2004 byl předsedou OS ČLK Praha 9. Prezidentem České lékařské komory byl zvolen poprvé v lednu 2006.

MUDr. Martin Magner

„Tradice čistě bílého oblečení ve mně evokuje uměle vytvářený odstup lékaře, aureolu moci vědomostí s ochranou před nepříjemnými dotazy. Přístup se naštěstí už dávno změnil, lékař není žádný nepřístupný bankéř ze světa pro ostatní nedostupných vědomostí a moci nad nemocemi. Zejména před dětmi nemá smysl si na nic hrát, ty malé upřímné potvůrky by to hned prokoukly. Děti mají rády obrázky, barvy a zajímavé věci. Tím bílé oblečení rozhodně nikdy nebude. Z tohoto důvodu podporuji zejména myšlenku civilního nebo méně formálního oblečení lékařů a sester. Iniciativa nadace Čokoládové děti je milým příspěvkem k tomuto tématu a akci jako je MediParáda moc rád navštívím se svými kolegy, profesním přáteli i těmi nejbližšími."

doc. MUDr. Martin Magner, Ph.D. je přednostou Pediatrické kliniky 1. LF UK a FTN, kde se léčí děti od novorozeneckého věku až do 19 let. Jde o moderní pracoviště, které je tvořeno standardním lůžkovým oddělením, jednotkou intenzivní a resuscitační péče, příjmovou ambulancí i řadou odborných ambulancí. Lékaři, sestry i ostatní personál kliniky klade velký důraz nejen na zajištění spokojenosti nemocného a jeho rodiny, ale zejména na osobní přístup k dítěti v souladu s respektováním jeho požadavků.

MUDr. Tereza Podhorná

„Psychiatrie, a obzvlášť ta dětská, je často opředena nezaslouženě celou řadou mýtů. Je to složitý obor, ale jedno všechny teorie spojuje: na pozitivním vlivu prostředí se shodne většina z nás. Pokud je možné volit méně stresující prostředí, a to se týká často i oblečení dětských lékařů a sester, je to velké plus. Iniciativu nadace Čokoládové děti vítám a moc držím palce všem akcím podobného typu jako je MediParáda.“

MUDr. Tereza Podhorná vede z pozice primářky oddělení dětské psychiatrie FTN, které sahá svou tradicí až do roku 1964. Dnes má dětská psychiatrie lůžkovou a ambulantní část, kde je prováděna léčebná a diagnostická péče v celém spektru psychických poruch. Na oddělení jsou přijímány děti od 3 do 15 let, výjimečně i starší. Na oddělení pracují 4 psychiatři, 3 psycholožky, logopedka, 13 dětských sester a speciální pedagogové. Personál se pravidelně vzdělává.

MUDr. Klára Brožová

„Ležet v nemocnici je pro dítě sotva radostné. My však věříme, že právě radost a dobrá nálada v léčbě pomáhají. Proto se pro naše malé pacienty snažíme vytvořit prostor, ve kterém se budou cítit spokojeně a příjemně, skoro jako doma. Proto podporuji možnost méně formálního oblečení dětských lékařů a sester všude tam, kde je to vhodné a jen trochu možné. A za to moc děkujeme nadaci Čokoládové děti a na akci MediParáda se budeme těšit každý rok.“

MUDr. Klára Brožová je primářkou oddělení Dětská neurologie ve FTN. Oddělení dětské neurologie FTN  se soustřeďuje zejména na epileptologii a epileptochirurgii, vývojovou neurologii, diagnostiku a léčbu progresivních onemocnění nervového systému a nervosvalových onemocnění. V rámci oddělení funguje i Evropské centrum pro diagnostiku a léčbu vzácných neurologických onemocnění (ERN – RDN).

MUDr. Martin Čepelík

„Pozorovat, jak se dětský pacient v naší péči uzdravuje je dar, kterého si nesmírně vážíme a jsme vděční, že i my jsme mohli svojí trochou přispět k jeho vyléčení. A potkávat zdravé a spokojené bývalé pacienty je veliká odměna a radost, která k naší profesi patří. Umění lékařů a sester by však bez pozitivních emocí a vlivů prostředí nebylo úplné. Proto veselé barvy všude kolem uzdravujících se dětských pacientů rozhodně podporuji a velmi děkuji organizátorům akce MediParáda. Jde o krok správným směrem.“

MUDr. Martin Čepelík, zástupce přednosty, Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze